Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sale Online

Nguyễn Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ CSKH/ Marketing Online

Phạm Kiều Ni

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên

Nguyễn Văn Tỉnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Bán Hàng Online Và CSKH

Trần Diễm Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên CSKH

Linh Nguyễn

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên CSKH/ Sale Online/ Tư Vấn/ Call Center

Nguyễn Đỗ Gia Như

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Tư Vấn CSKH/ Văn Phòng

Nguyễn Việt Trinh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Tư Vấn CSKH

Nguyễn Thị Dương Châu

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing/ Tư Vấn CSKH

Trần Vân Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Tạ Thị Phương Thúy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm