Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng, Chuyên Viên.

Tuấn Lê

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Thanh Hải

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hồ Văn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chỉ Huy Trưởng / Giám Sát Trưởng

Bùi Văn Phương

Kinh nghiệm: 17 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hà Thế Anh

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Thiết Kế - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Ngô Quốc Tài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Môi Trường

Trần Ngọc Lâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Y Gâo êung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Vũ Thị Thanh Thuỳ

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Võ Hoàng Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm