Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng

Ngô Xuân Hưng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đào Hiền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Thị Kim Ngân

Kinh nghiệm: 2 năm

Phiên Dịch Tiếng Anh/trợ Lý/ Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Trần Thị Thanh Thúy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Anh Đức

Kinh nghiệm: 3 năm

Cộng Tác Viên Làm Thêm Tại Nhà

Nguyễn Thị Liên

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kho Vận -hành Chính

QC Quyền

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đào Kim Luân

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Hồng Mận

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đăng Chung

Kinh nghiệm: 4 năm