Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Biên Tập/ Nhân Viên Văn Phòng

Lã Thị Hồng Thuấn

Kinh nghiệm: 1 năm

Phóng Viên- Biên Tập Viên

Nguyễn Đức Minh

Kinh nghiệm: 5 năm

Biên Tập Viên Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Biên Tập Viên - Sáng Tạo Nội Dung

Lê Khánh Vân Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Biên Tập Viên

Ngô Thị Quỳnh Hoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Content Marketing

Nguyễn Thanh Hùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Content Marketing/ Chuyên Viên Nội Dung

Cao Ngọc Quí

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Marketing

Thành Đạt

Kinh nghiệm: 4 năm

Biên Tập Viên

Nguyễn Hải Quân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Truyền Thông/ Quảng Cáo/ Biên Tập Viên

Huỳnh Như Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Biên Tập Viên

Đinh Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Biên Tập Viên

Lương Minh Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm