Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh / Marketing / PR / Quản Cáo

Nguyễn Thanh Nhất

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Content Marketing

Ngô Vân Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing

Trần Thị Mỹ Lệ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ CSKH

Võ Thị Thùy Vân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lê Thị Tuyết Mai

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Quay Phim/maketing/truyền Thông

Giả Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: 1 năm

Account Executive

Tô Thị Lành

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing

Võ Thị Hưng Tân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Chu Trần Thanh Trà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Seo - Marketing Online

Lê Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing

Ngô Thị Tường Vi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm