Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Marketing

Hoàng Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Digital Marketing

Lâm Minh Luân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketting

Lý Trần Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Marketing

Châu Viết Minh Quang

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm/phó Phòng Marketing

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Phòng Marketing Online

Nguyễn Thúy Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bùi Long Cường

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Marketing

Phi Thị Thu Khuyên

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Phòng Marketing ; Training Manager

Phạm Lộc

Kinh nghiệm: 17 năm

Lập Trình Viên Web/nhân Viên Marketing

Lê Quang Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm