Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sale & Marketing Staff

Nguyễn Hoàng Lan

Kinh nghiệm: 7 năm

Marketing/brand/ Communication/consult Management

Nguyễn Thị Minh Xuân

Kinh nghiệm: 10 năm

Marketing Executive

Nguyễn Ngọc Phương Trinh

Kinh nghiệm: 2 năm

Marketing Executive

Lê Thị Thùy Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Marketing Executive Staff

Nguyễn Nhật Linh

Kinh nghiệm: 3 năm

Marketing Staff

Tôn Ngọc My

Kinh nghiệm: 2 năm

Marketing Staff

Doãn Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Marketing Executive

Phan Thị Kim Ngân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Marketing Staff

Đinh Việt Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Marketing Executive

Minh Ngọc

Kinh nghiệm: 1 năm

Marketing Executive Staff

Vũ Thị Thùy Linh.

Kinh nghiệm: 2 năm

Marketing Executive

Nguyễn Vũ Lan Ty

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm