Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

Nguyễn Thi Quế Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Sale , Nhân Viên Kinh Doanh

Lan Hương

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Nhân Sự

Nguyễn Thị Phương Loan

Kinh nghiệm: 4 năm

Supervisor - Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Nguyễn Văn Lý

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kế Toán

An Ngọc Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Về Giống Cây Trồng

Nguyễn Đăng Hướng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Telesale

Nguyễn Nhựt Trường

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Quang Dũng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Vũ Thị Tám

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Thị Thanh Nga

Kinh nghiệm: 4 năm