Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thị Hương Ly

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất/giang Hàng

Lê Viết Nhựt

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Hoàng Minh Hải

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Model 3Dmax

Lê Viết Nhựt

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Phan Thị Thúy Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Thiết Kế Đồ Họa 2D -3D

Dương Minh Giáp

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Chỉnh Sửa Video

Nguyễn Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Hà Thị Cẩm Nhung

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Sơ Của Bảo Uyên

Bảo Uyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Phan Trung Kiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Thiết Kế Đồ Họa (poster, Logo, Banner)

Nguyễn Hoàng Duy

Kinh nghiệm: 3 năm