Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Trần Thanh Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Sơ Của Hoàng Nhật Thắng

Hoàng Nhật Thắng

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Trần Thị Thùy Dương

Kinh nghiệm: 8 năm

Quản Lý/ Trợ Lý Cửa Hàng

Hồ Văn Quý

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Bán Hàng/ Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Việt Hùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Nguyễn Trung Đang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Lê Quốc Duy

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Sơ Của Quách Kiều Oanh

Quách Kiều Oanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Trương Thị ánh Nguyệt

Kinh nghiệm: 3 năm