Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Mạc Anh Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Hoàng Thị Thanh Thảo

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Hà Kiều Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Ngọc Châm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Quốc Việt

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lê Tấn Tài

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phù Quốc Quy

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Hành Chính/kế Toán/ Admin

Lâm Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng - Nhân Sự - Kế Toán

Ngô Thị Bình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại - Telesales

Trần Thị Thanh Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Thu Cúc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm