Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Marketing Online - Seo Top Google

Nguyễn Yên Phong

Kinh nghiệm: 10 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Triệu Võ Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Tố Trinh

Nguyễn Võ Tố Trinh

Kinh nghiệm: 4 năm

Digital Marketing (SEO Website)

Võ Đức Hòa

Kinh nghiệm: 10 năm

Leader Kinh Doanh & Marketing / Giám Đốc Dự án

Ngô Tấn Thành

Kinh nghiệm: 7 năm

Digital Marketing

Lưu Anh Tiệp

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Marketing

Nguyễn Thành Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm

Marketing Executive

Lê Đình Thái Hoàng

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Quảng Cáo Google Ads - Seo

Trần Thị Miền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm