Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu 

Lưu Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Phạm Văn Hiếu

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán 

Trần Kiều Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Minh Dương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing Hoặc Thương Mại Điện Tử

Ngô Công Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế 2D/ Nhân Viên In ấn KTs

Vũ Chí Công

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Thu

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Viễn Thông

Lường Đình Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo Hải Quan

Nguyễn Văn Cường

Kinh nghiệm: 16 năm

Nhân Viên Điều Phối

Đào Duy Quang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên An Toàn - Môi Trường

Võ Thị Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Ban Quản Lý Dự án

Lê Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm