Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

2D Game Artist

Dương Tuyết Hoa

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

Dương Tấn Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Quách Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Thuật Viên

Phan Minh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Vũ Luyến

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Giao Nhận

Nguyễn Thanh Trung

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Tạ Thành Phong

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing

Đào Thị Minh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Vương Kim Ngân

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Nhà Hàng

Nguyễn Nam Tuấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Trinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm