Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sale Hoặc Human Resoure , Headhunter

Nguyễn Minh Dũng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Nguyễn Lam Trà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Mai Quốc Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Thùy Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Web Developer

Lê Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Seo Content Writer

Huỳnh Thị Hải Yến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Seo/ Online Marketing

Lâm Minh Hải

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thùy Dung

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Phương Khanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Trần Thị Ngọc Thạch

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Phiên Dịch

Tiền Chí Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Sản Xuất

Nguyễn Văn Chí

Kinh nghiệm: 12 năm