Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Hàng

Đỗ Băng Tâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Đức Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng

Trương Vĩnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Nguyễn Khắc Tâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Đức Thục

Kinh nghiệm: 5 năm

Trợ Giảng

Đình Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Nguyễn Quang Vương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Nguyễn Văn Ba

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Huỳnh Hoàng Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm