Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Full Time

Đỗ Ly Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiết Kế Đồ Hoạ

Nguyễn Thanh Phúc

Kinh nghiệm: 5 năm

Họa Viên Kiến Trúc

Vương Thụy Tuyết Minh

Kinh nghiệm: 11 năm

Kế Hoạch Sản Xuất Theo Dõi Đơn Hàng

Nguyễn Văn Dương

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Phan Quỳnh Chi

Kinh nghiệm: 1 năm

2D Animator, 3D Modeling, Thiết Kế Đồ Họa

Phạm Tùng Lâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiế Kế Đồ Họa

Dương Thế Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

2D Artist, 2D Animator, Motion Graphic Designer

Phạm Cẩm Giang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Trần Huỳnh Thi Thương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ 2D

Trần Thị Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Designer

Lê Vũ Thảo Ly

Kinh nghiệm: 1 năm