Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Merchandiser

Đinh Thị Thanh Lan

Kinh nghiệm: 3 năm

Giáo Viên Mỹ Thuật

Trần Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Pháp Lý

Minh Yên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Tài Xế

Mong Hoàng Duy

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Phạm Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nguyễn Văn Thường

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán

Ngọc ánh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Sales Tiếng Nhật

Nguyễn Tiến Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Hoàng Quân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Hoàng Thị Phương

Kinh nghiệm: 3 năm

Tài Xế Văn Phòng B2

Lương Quốc Viên

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Mạc Anh Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm