Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

ứng Tuyển: Area Sales Manager / Navigos Search

Lê Nguyên Vũ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Minh Trí

Kinh nghiệm: 10 năm

Chuyên Viên Cc/ Giám Sát/trưởng Nhóm

Phan Tấn Đông

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Bán Hàng/ Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Việt Hùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Bán Hàng/nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Huy

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Vũ Thị Thanh Thư

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Bán Hàng

Phạm Thị Ngọc Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Bán Hàng _ Cửa Hàng Trưởng

Trần Tuấn

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Văn Thắng

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Thái Ngọc

Kinh nghiệm: 10 năm

Giám Sát Bán Hàng

Lê Tấn Trung

Kinh nghiệm: 3 năm