Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Nguyễn Đức Đại

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hồng Quỳnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Giáo Vụ Khoa

Phạm Ngọc Bảo Vy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng, Mạng

Thái Quang Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đào Nguyễn Anh Vy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cad/cam CNC

Đặng Ngọc Danh

Kinh nghiệm: 7 năm

Quản Lý Hành Chính Nhân Sự

Phuong Phan

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh- Nhân Viên Thu Mua

Võ Thị Mộng Thùy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh/tiếng Trung

Trần Tuệ Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Giao Hàng

Nguyễn Thanh Hải Hoàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Sơ Của Ninh Pham Thi

Phạm Thị Ninh

Kinh nghiệm: 7 năm

Công Nhân Sản Xuất

Nguyễn Văn Thông

Kinh nghiệm: 1 năm