Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Khắc Tiệp

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Ly

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Lê Thị Lệ Thúy

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Thi Công

Trần Huy Chương

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Đức Anh

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Phạm Dương Khuê

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng

Vũ Ngọc Chính

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Điện

Lê Hữu Thắng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Mua Hàng

Lê Xuân Giang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Điện

Nguyễn Hữu Duyệt

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Và Phát Triển Kênh Youtube

Nguyễn Văn Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm