Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing/pr

Vũ Luyến

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Đào Thị Minh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Trinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Phạm Thiên Kim

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Content Marketing

Nguyễn Thanh Hùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Ngọc Mai

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hoàng Thị út Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Shipping Leader

Thao Pham

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn.

Lê Thị Ngọc Giàu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Bán Hàng- Marketing

Phan Thị Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm