Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Trung Bửu

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Trần Hồng Hải

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Lý Kinh Doanh Phát Triển Điều Hành

Vương Quang Phong

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật/quản Lý Tòa Nhà

Hồ Viết Phước

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Viên Kinh Doanh

Phạm Văn Nam

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Văn Long

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Thị Băng Thanh

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Lê Quốc Phong

Kinh nghiệm: 14 năm

Quản Trị Kinh Doanh

Nguyễn Trung Hiếu

Kinh nghiệm: 9 năm

Quản Lý, Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Văn Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Duyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm