Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Vũ Văn Khởi

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lê Minh Phương

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Marketing

Pham Hữu Nghĩa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Lê Thị Diệu Hiền

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Chứng Từ /nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng

Huỳnh Như Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Phạm Duy Hải

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Trưởng

Tô Thị Lan

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Hoàng Minh Hải

Kinh nghiệm: 14 năm

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 8 năm

Quản Lý Và Điều Phối Kho Vận

Hà Văn Đức

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Vũ Anh Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm