Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Hoàng Đình Lũy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Về Giống Cây Trồng

Nguyễn Đăng Hướng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Trade Marketing

Trần Thị Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Telesale

Nguyễn Nhựt Trường

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chứng Từ

Hằng Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Quang Dũng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự 

Phan Thị Tường Vy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Bùi Quốc Toàn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing, Marketing Online,...

Lê Hồng Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Hữu Cường

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Huỳnh Chí Linh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Phạm Thị Quý

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm