Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Ngành May

Tô Vĩnh Thịnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Thành Nam

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng/mạng

Lê Hải Nam

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ CSKH

Võ Thị Thùy Vân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tài Xế

Liên Trường Đăng Tâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Võ Huyền Bảo Vi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Khánh Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Kim Nhị

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng, Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Mỹ Phụng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lê Thị Tuyết Mai

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm