Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên CSKH

Lê Tường Duy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Trịnh Tường Vi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hành Chính Nhân Sự, Giáo Dục Và Đào Tạo

Nguyễn Duy Hưng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Đình Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hàng Chính - Nhân Sự

Phan Thị Phương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Iqc

Lăng Văn Ngọc

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ Và Dịch Thuật

Lê Thị Thuý Hằng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vận Hành Máy Tiện , Máy Phay

Trần Tiến

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Tài Chính Tín Dụng

Vi Thu Hằng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tạp Vụ

Nguyễn Thị Lan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bảo Trì

Nguyễn Công Nhật

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Trần Hoài Nam

Kinh nghiệm: 3 năm