Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Công Trình

Nguyễn Thế Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm

Phó Phòng Hc-ns/ Ql Nhà Hàng- Khách Sạn

Bùi Ngọc Tường Khanh

Kinh nghiệm: 9 năm

Ql Sản Xuất/ Kỹ Thuật

Nguyễn Thị Hồng

Kinh nghiệm: 12 năm

Giám Đốc Dự án

Nguyễn Mạnh Hùng

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý Nhân Sự

Tô Văn Ngọc

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Phạm Hồng Nhân

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Sơ Của Linh Prime

Doãn Văn Linh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Trần Văn Thủy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phú Gioan

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Thuật Viên, Kỹ Sư Bảo Dưỡng 

Bui Quang Huy

Kinh nghiệm: 1 năm