Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Phạm Thị Thanh Tâm

Kinh nghiệm: 10 năm

Hành Chính Văn Phòng - Nhân Sự

Đậu Ngọc Dũng

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Hải Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Ngọc Thạo

Kinh nghiệm: 14 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vũ Phương Hoa

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Tele Sales

Vũ Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng/tuyển Dụng Nhân Sự

Cao Thị Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Uyên Phương Thảo

Kinh nghiệm: 9 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Huệ

Kinh nghiệm: 11 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bùi Long Cường

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Nhân Sự - Kế Toán

Nguyễn Thanh Tuyền

Kinh nghiệm: 12 năm