Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Thuật Xây Dựng

Trương Thành Nhân

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Trần Văn Sỹ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vương Thị Dung

Kinh nghiệm: 2 năm

Giáo Viên Mầm Non

Đàm Thị Phúc

Kinh nghiệm: 1 năm

Giáo Viên Toán Tiểu Học

Nguyễn Thị Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên

Nguyễn Kế Luân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hoàng Văn Toàn

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

An Ngọc Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Thuật Viên Spa

Vũ Lan Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất

Đỗ Thị Kim Tuyến

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Bán Hàng

Phí Thành Luân

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Trương Hà Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm