Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Đức Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Đức Thục

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lưu Quốc Cường

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lắp Ráp

Phạm Văn Việt

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Huỳnh Hoàng Tú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Khải

Kinh nghiệm: 2 năm

Service Engineer

Đỗ Văn Khôi

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Công Vĩnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Thiết Kế

Nguyễn Kim Thu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cơ Khí Chế Tạo

Nguyễn Minh Thạng

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Đức Mạnh

Kinh nghiệm: 1 năm