Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing/pr

Mai Thị Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Đinh Thị Nga

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing/pr, Báo Chí

Đào Phương Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Trần Thị Phương Lan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing - Pr

Đặng Thị Kim Chi

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Marketting

Nguyễn Thị Xuân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing/ Kinh Doanh

Vũ Thanh Mai

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Triệu Võ Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Marketing

Huỳnh Thị Hồng Thư

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Trương Ngọc Quỳnh Quyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing Pr/ Sales

Lê Thị Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm