Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Đức Thanh

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Kế Toán

Cao Thị Hồng Liên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho

Trần Thị Ngọc Đoan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

An Ngọc Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho/ Thủ Kho

Trần Thị Cúc

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Quách Hồng Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên QC

Bùi Thị Dinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thực Tập Sinh Kế Toán

Nguyễn Thị Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lưu Trần Thảo Trang

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Viên Thực Tập

Phan Mỹ Duyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm