Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tài Chính, Kế Toán, Thu Ngân

Nguyễn Thị Hồng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Lê Nguyễn Diễm Trinh

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Văn Phòng Kho

Nông Thị Diệp

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Vũ Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán, Kế Toán Tổng Hợp

Võ Thị Thu Sang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Quách Thị Thủy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Diễm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Nội Bộ - Tổng Hợp

Nguyễn Thị Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Văn Việt Nhật

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Nguyễn Thị Thủy

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kế Toán

Bùi Thị Hương Giang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Ngọc Hân

Kinh nghiệm: 6 năm