Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Kho

Nguyễn Khắc Duệ

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Vân Anh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kho

Đoàn Thị Hảo

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Thái Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Showroom Supervisor/ Sales Manager Assistant/ Sales Admin

Phùng Thị Nhật Hạ

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Lương Thị Thu Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Đốc Tài Chính/ Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thọ Phương

Kinh nghiệm: 18 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Trang Tố Quyên

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Đăng Thị Tuyết Mai

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Trưởng/kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Lệ

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Mỹ Duyên

Kinh nghiệm: 1 năm