Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Lập Trình Viên

Vũ Thị Lựu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

IT Phan Cung - Phan Mem - Lap Trinh Web PHP

Ho So Xin Viec

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Trí

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lập Trình IT Phần Mềm

Lê Minh Lượng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lập Trình Viên PHP, Nodejs, Java

Nguyễn Tiến Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT(lập Trình Web Và Mạng )

Trương Văn Sang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lập Trình PHP (laravel Framework)

Vũ Duy Phong

Kinh nghiệm: 1 năm

Web Developer

Nguyễn Thành Danh

Kinh nghiệm: 1 năm

Web Developer

Nguyễn Đình Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Nguyễn Xuân Cảnh

Kinh nghiệm: 10 năm

Lập Trình PHP

Huỳnh Tấn Tây

Kinh nghiệm: 1 năm

Lập Trình Viên PHP (laravel)

Lê Hữu Thành

Kinh nghiệm: 2 năm