Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Web

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: 3 năm

Thiết Kế Đồ Họa

Trần Thị ái Như

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chỉnh Sửa ảnh

Võ Minh Phát

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Bùi Thanh Hải

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Web Designer

Vũ Quang Trường

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lê Đình Long

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế - Designer

Phạm Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Nguyễn Kiên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Bảo Nguyễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Thị Ngọc Chi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lê Gia Bảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế PTs - Corel - Ai

Nguyễn Minh Long

Kinh nghiệm: 5 năm