Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lê Huỳnh Thảo My

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Chu Thùy Hương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Phạm Huy Tùng

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Thang Trấn Phong

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Bùi Thị Ngọc ánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Lê Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 2 năm

Partime / Freelancer

Trâm Phan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hồ Quang Vinh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lập Trình / Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Hoàng Thiên ưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Trần Ngọc Ly

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Web

Bạch Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Dương Nguyễn Hoàng Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm