Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Trần Anh Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Tạ Quang Cẩm

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Ngọc Đại

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Nguyễn Văn Thảo

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí/ Tự Động Hoá

Vũ Tiến Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Quách Văn Huy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật/thiết Kế Cơ Khí

Huỳnh Anh Bảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Phạm Thanh Tâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Lê Việt Đức

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Cơ Khí- Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Mạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiết Kế Cơ Khí

Võ Hồng Đức

Kinh nghiệm: 1 năm