Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Nguyễn Thế Nhiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Vũ Cao Nhân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phạm Tuấn Kiệt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí, Tự Động Hoá

Vũ Tiến Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí/ Cơ Điện Tử

Cao Văn Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Vũ Văn Vương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Thành Tin

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Hoàng Trọng Toàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Đoàn Quốc Thắng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ ô Tô

Lê Thanh Duy

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Dự án

Nguyễn Văn Hào

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Thành Sanh

Kinh nghiệm: 1 năm