Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Seo - Quản Trị Website

Xuân Nam

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Sale Admin, Quản Trị Website, Marketing

Bùi Thị Thảo

Kinh nghiệm: 6 năm

Cộng Tác Viên Đăng Bài Lên Website

Lữ Ngọc Tiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

IT Staff

Lý Ngọc Thanh Trung / Ly Ngoc Thanh Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Trị Hệ Thống Mạng

Nguyễn Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Quản Trị Website

Phạm Thị Hiền

Kinh nghiệm: 9 năm

Graphic Designer / Website Designer / Quản Trị Web

Đào Trung Hòa

Kinh nghiệm: 7 năm

Marketing Online - Seo - Quản Trị Website

Phạm Văn Kiều

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Quản Trị Website

Vũ Thị Dịu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Content

Nguyễn Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 5 năm