Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing

Đào Thị Minh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Trinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Minh Đông

Kinh nghiệm: 1 năm

Kế Toán Viên, Kiểm Soát Viên, Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Ngô Trung Hiếu

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Dương Quang Dũng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Nguyễn Xen

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Phạm Thiên Kim

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Minh Huế

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Nghiệp Vụ Phòng Vật Tư

Đỗ Ngọc Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Ngọc Lan Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Minh Đông

Kinh nghiệm: 2 năm