Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Thái Minh Luân

Kinh nghiệm: 2 năm

Lái Xe Văn Phòng, Lái Xe Giám Đốc

Khúc Hoàng Anh

Kinh nghiệm: 10 năm

Tài Xế Lái Xe B2

Trương Diệu

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Đỗ Xuân Tiến

Kinh nghiệm: 5 năm

Lái Xe Văn Phòng/ Dịch Vụ/ Lao Động Phổ Thông

Hoàng Ngọc Đạt

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Phạm Phương Hướng

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý Điều Hành Kinh Doanh

Đoàn Phạm Nam Trân

Kinh nghiệm: 18 năm

Tài Xế Lái Xe Dấu B2 (lái Xe Văn Phòng)

Lê Công Đoàn

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng & Xuất Nhập Khẩu

Huỳnh Nhựt Dương

Kinh nghiệm: 2 năm

Lái Xe Hạng B2

Lê Thanh Nghị

Kinh nghiệm: 8 năm