Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Kinh nghiệm: 4 năm

Cửa Hàng Trưởng/quản Lý

Đặng Minh Hiền

Kinh nghiệm: 4 năm

Sales & Marketing Officer

Hoàng Thị Mỹ Trân

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thanh Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Nguyễn Thị Hà Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Tư Vấn

Trần Thị Sao Mai

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Nhựt Lưu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Mọi Vị Trí

Phan Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Vương Tước Trạch

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục

Nguyễn Cao Tấn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing/pr

Vũ Luyến

Kinh nghiệm: 2 năm