Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Nhật Tân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Ngọc Trinh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Thị Thanh Trà

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên

Huỳnh Tường

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Công Tài

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Hữu Nam

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lâm Lê Trang Huyền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Tô Tú Liên

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Trần Thị Thùy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Minh Trí

Kinh nghiệm: 3 năm