Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Danh Thanh Thiên

Kinh nghiệm: 5 năm

Chỉ Huy Công Trình, Quản Lý Dự án

Trương Hữu Nghi- Sđt 0969074701

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Chung Thanh Cao

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Lý Dự án

Lê Quốc Hưng

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Bùi Thanh Danh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Ngô Quốc Dũng

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Vũ Văn Diện

Kinh nghiệm: 9 năm

Trưởng, Phó Ban Quản Lý Dự án

Nguyễn Thiên Nhiên

Kinh nghiệm: 12 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Đức Toàn

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Vạn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Sát Xây Dựng

Trần Đức Nhâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Xây Dựng

Mai Văn ân

Kinh nghiệm: 5 năm