Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Đốc Marketing

Trần Xuân Thành

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Hữu Phước

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Content/seo

Vũ Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Marketing/ Seo

Hoàng Trung Thông

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Nhóm Seo Sem, Digital Marketing

Nguyễn Tấn An

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Seo - Marketing Online

Dương Vi Đức

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Seo Web/ Dịch Vụ/ Marketing

Lưu Công Tuấn

Kinh nghiệm: 3 năm

Seo - Marketing Online (adword - Facebook - Zalo - Youtube)

Nguyễn Văn Tuất

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Seo - Marketing Online

Nguyễn Thí Sáu

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Marketing Seo

Đào Xuân Thống

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Marketing Online

Ngô Tuấn Cường

Kinh nghiệm: 8 năm