nguyễn văn khang

Phó/ Trưởng Phòng Chi Phí Hợp Đồng Đấu Thầu, Đầu Tư

 04/06/1986

 Khu tập thể Pin - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

 Nam

 Đã kết hôn

Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên MyWork. Hồ sơ có giá trị 3 điểm. Đồng ý xem bấm vào đây. Hoặc bấm vào đây để đăng ký dịch vụ.

Thông tin hồ sơ

 • Ngành nghề: Hoạch định - Dự ánKỹ thuậtXây dựng
 • Trình độ học vấn: Thạc sĩ
 • Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định, 
 • Cấp bậc mong muốn: Trưởng nhóm
 • Mức lương mong muốn: 25-30 triệu
 • Số năm kinh nghiệm: 10 năm
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Quận / huyện:  Huyện Thanh Trì
 • Tỉnh / thành phố:  Hà Nội
 • Mã hồ sơ: 806660
 • Số lượt xem: 2789
 • Ngày cập nhật: 01/07/2019

Mục tiêu nghề nghiệp

- Quản lý các dự án xây dựng.trong và ngoài nước.
- Đầu tư và phát triển bất động sản.
 • Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
 • Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt
 • Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
 • Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

1. Công việc kiểm soát kế hoạch:
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt (bao gồm kế hoạch thi công, kế hoạch kiểm soát chi phí, hợp đồng, thanh quyết toán công trình…);
- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các bộ phận liên quan hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra;
- Thống kê và tổng hợp báo cáo kế hoạch theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty;
- Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.
2. Công việc kiểm soát chi phí, ngân sách, dòng tiền:
- Chủ trì theo dõi, kiểm soát ngân sách, khối lượng, thanh toán, quyết toán các hạng mục thuộc dự án;
- Dự trù chi phí, cập nhật và theo dõi dòng thu, dòng chi của dự án;
- Theo dõi, báo cáo sản lượng hàng tháng;
- Kiểm soát, theo dõi các chứng chỉ tạm ứng, thanh toán (hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giá trị hoàn thành) của nhà thầu phụ và ký xác nhận;
- Kiểm soát công tác bóc tách khối lượng, đơn giá các công tác phát sinh của các hạng mục tại dự án, trình các Ban Lãnh đạo phê duyệt theo đúng quy định của Công ty;
- Phối hợp với bộ phận giám sát thi công, kế toán để phát hiện các nhà thầu phụ có dấu hiệu rủi ro về thanh toán, quyết toán, từ đó đề xuất giải pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại;
- Kiểm soát, theo dõi các khoản đã thanh toán, các khoản phạt theo Biên bản hiện trường, phạt tiến độ, chất lượng, các khoản khấu trừ giá trị đã thanh toán, khấu trừ vật tư, tài sản, khấu trừ phạm vi công việc, khấu trừ hao hụt, khấu trừ do vi phạm ATLĐ – VSMT,…;
- Kiểm soát việc tính toán, cân đối số lượng vật tư, thiết bị cung cấp cho nhà thầu phụ (đối với các vật tư, thiết bị do Nhà thầu chính cấp) dựa trên số liệu xác nhận của bộ phận kho với khối lượng hoàn thành được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư nghiệm thu;
- Giải quyết các vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ thanh toán, quyết toán trong phạm vi quản lý;
- Kiểm tra và báo cáo tình trạng, đề xuất hướng giải quyết thanh toán, quyết toán dự án một cách đúng đủ, nhanh gọn, kịp thời tới Ban Lãnh đạo Công ty;
- Kiểm soát công tác lưu trữ hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.
3. Công việc kiểm soát hợp đồng:
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện và đề xuất điều chỉnh các điều khoản hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán vật tư, các nội dung theo đơn đặt hàng được phê duyệt, các quy định nội bộ của công ty về tạm ứng, thanh toán, quyết toán, bảo lãnh,…nhằm phòng ngừa rủi ro;
- Kiểm tra rà soát các số liệu về đơn giá, giá trị và tham gia thương thảo các hợp đồng kinh tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Kiểm soát, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng theo các điều khoản đã cam kết, phối hợp với kế toán Công ty theo dõi và cảnh báo việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh hợp đồng và bảo lãnh bảo hành của nhà thầu phụ;
- Chủ trì thực hiện công tác điều chỉnh giá, bổ sung phát sinh, điều chỉnh hợp đồng trong quá trình thi công;
- Đề xuất, tham gia xây dựng mẫu hợp đồng, điều khoản hợp đồng;
- Làm thủ tục thanh lý các hợp đồng;
- Lưu trữ hợp đồng kinh tế liên quan đến dự án.
4. Công việc quản trị rủi ro:
- Nhận diện, dự báo các rủi ro khi thực hiện dự án (rủi ro về tiến độ, rủi ro về thay đổi phạm vi của hợp đồng, rủi ro về kỹ thuật thi công, rủi ro liên quan đến hỏng hóc, mất mát tài sản, rủi ro liên quan đến dòng tiền, rủi ro liên quan đến mua sắm như lạm phát, chuyển đổi nhà cung cấp,...);
- Nghiên cứu các vấn đề có khả năng tác động tiêu cực đến Công ty, đánh giá mức độ rủi ro và lập phương án/giải pháp phòng ngừa, xử lý, khắc phục rủi ro;
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động quản lý rủi ro của Dự án cho Lãnh đạo Công ty.
5. Công việc đấu thầu:
- Tham gia một số bước lập hồ sơ dự thầu;
- Lập biện pháp thi công (bao gồm thuyết minh và bản vẽ, đề xuất phương án thi công tối ưu, phân chia các phân đoạn thi công, các bước thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng, ATLĐ - VSMT,…);
- Lập tiến độ thi công từ tổng thể đến chi tiết;
- Phối hợp lập phương án chi phí phục vụ công tác đấu thầu;
- Trình bày, hiệu chỉnh, in ấn, phát hành hồ sơ dự thầu sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ, tính đầy đủ, kịp thời, hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và thu hút sự quan tâm của khách hàng.
6. Công việc quản lý nhân sự:
- Quản lý nhân sự, phân bổ công việc, đề xuất cơ cấu nhân sự;
- Nghiên cứu năng suất, hiệu quả của CBNV dưới quyền. Từ đó, đề xuất điều chỉnh sơ đồ tổ chức, định biên, chính sách nhân sự tối ưu cho bộ phận mình phụ trách;
- Đảm bảo CBNV dưới quyền dược đánh giá và xếp bậc đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng, đủ những đóng góp và giá trị thực tế đối với Công ty;
- Đảm bảo CBNV dưới quyền hiểu, hội nhập văn hóa, phong cách làm việc của Công ty và hoàn thành tốt công việc được giao;
- Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển cá nhân của các CBNV dưới quyền.
7. Công việc liên quan đến tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án:
- Cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến tổng mức đầu tư, dự toán công trình (bao gồm chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng);
- Định hướng phương pháp đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư bằng hệ thống các chỉ tiêu: chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV), chỉ tiêu thời gian hoàn vốn đầu tư (THV), chỉ tiêu suất thu lời nội tại (IRR).
8. Công việc trao đổi bằng Tiếng Anh:
- Trao đổi công việc chuyên môn với đối tác nước ngoài bằng Tiếng Anh thông qua thư điện tử hoặc nói chuyện trực tiếp.
- Trao đổi công việc chuyên môn với đối tác nước ngoài bằng Tiếng Anh thông qua thư điện tử hoặc nói chuyện trực tiếp.
9. Công việc báo cáo:
- Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý bằng văn bản và báo cáo trực tiếp tại cuộc họp điều phối về tình hình hoạt động của Dự án một cách hệ thống, đầy đủ;
- Phối hợp với các Phòng liên quan của Công ty để thực hiện báo cáo nhanh chóng, kịp thời, sát với thực tế.
10. Công việc tham mưu, cải tiến:
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp cải tiến quy trình kiểm soát tài sản, quy trình kiểm soát chi phí nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót và nâng cao hiệu quả công việc trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.
  • Kỹ năng tổ chức
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc theo nhóm
  • Giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Lập kế hoạch
  • Quản lý thời gian hiệu quả
  • Dễ dàng thích nghi với môi trường
  • Tư duy sáng tạo

  Học vấn / bằng cấp

  Từ 09/2010 - 11/2012

  1. Thạc sỹ kinh tế

  Trường / nơi đào tạo: Đại học Giao thông vận tải

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Quản lý xây dựng

  Mô tả:
  - Quản lý chất lượng công trình; - Quản lý tiến độ dự án; - Quản lý chi phí dự án; - Quản lý rủi ro của dự án; - Kinh tế xây dựng; - Quản lý công nghệ; - Điều hành sản xuất v.v.
  Từ 06/2008 - 05/2012

  2. Cử nhân tiếng anh

  Trường / nơi đào tạo: Đại học Hà Nội

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Tiếng Anh

  Mô tả:
  Nghe, nói, đọc, biên dịch, phiên dịch, viết, văn hóa văn minh Anh, ngữ, pháp, từ vựng học, ngữ âm học, thư tín thương mại.
  Từ 09/2010 - 05/2014

  3. Kỹ sư công trình

  Trường / nơi đào tạo: Đại học Giao thông vận tải

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Xây dựng công trình

  Mô tả:
  - Kỹ thuật xây dựng. - Thiết kế công trình
  Từ 05/2019 - 06/2019

  4. Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

  Trường / nơi đào tạo: Sở xây dựng

  Xếp loại: Giỏi

  Ngành: Định giá công trình

  Mô tả:
  Khóa học Kỹ sư định giá xây dựng
  Từ 05/2019 - 06/2019

  5. Chứng chỉ Quản lý dự án hạng 2

  Trường / nơi đào tạo: Sở xây dựng

  Xếp loại: Giỏi

  Ngành: Quản lý dự án xây dựng

  Mô tả:
  Khóa học Quản lý dự án
  Từ 03/2010 - 03/2010

  6. Chứng chỉ Dự toán

  Trường / nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Dự toán công trình

  Mô tả:
  Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc và lập dự toán xây dựng công trình
  Từ 03/2010 - 03/2010

  7. Chứng chỉ Đấu thầu

  Trường / nơi đào tạo: Viện kinh tế xây dựng

  Ngành: Đấu thầu xây dựng

  Mô tả:
  Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

  Kinh nghiệm làm việc (10 năm)

  Từ 05/2009 - 09/2014

  Trợ lý Giám đốc

  Công ty: Công ty cổ phần ENCO INDUSTRY

  Mô tả:
  * Giai đoạn: 6/2014 - 9/2014 - Dự án: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gói thầu EX07 – Hạng mục đường tuyến chính, cầu Tân Viên, cầu Ba La, hệ thống cống chui dân sinh, cống hộp, cống tròn thoát nước (Từ Km78+084.97 đến Km81+267) - Chức vụ: Trợ lý Giám đốc - Nhiệm vụ chính: Trợ lý Giám đốc trong việc thi công các hạng mục công trình và điều hành chung: + Cọc khoan nhổi, đúc dầm I, super T, lao lắp dầm, làm bản mặt cầu, giải phân cách, lan can, căng kéo dự ứng lực. + Đắp gia tải, dỡ tải, làm lớp kết cấu mặt đường (Lớp subgrade, lớp CPĐD loại I, lớp nhựa thấm bám, lớp móng trên có xử lý nhựa) + Đào hố móng, kết cấu hầm chui dân sinh, cống hộp, lắp đặt cống tròn+tường đầu, đắp cát, đắp thành phần hạt mang cống. + Lập các bản vẽ thi công, tiến độ chi tiết, tính toán khối lượng cho các hạng mục. + Điều hành tổ nhân công, tổ công nhật, máy thi công. + Kiểm soát vật tư trên công trường (đầu vào, đầu ra, hao hụt) * Giai đoạn: 8/2012 - 5/2014 - Dự án: Khu nhà ở đồng bộ cho CBCS Cục B42, B57 - Tổng cục V - Bộ Công An - Yên Xá - Thanh Trì - Hà Nội, các gói thầu thi công xây dựng phần móng, phần khung bê tông cốt thép, phần xây, cầu thang, phần tường rào thuộc các lô nhà liền kề và nhà vườn. - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật - Nhiệm vụ chính: + Kỹ thuật thi công; + Lập hồ đề xuất, Lập biện pháp thi công; Hệ thống công việc thi công, kiểm tra tính phù hợp của nhật ký thi công, lập hồ sơ nghiệm thu; Lập hồ sơ pháp lý công trình; + Lập hồ sơ hoàn công; Bóc tách khối lượng; Lập hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình. * Giai đoạn: 5/2009 - 7/2012 - Dự án: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco - An Khánh - Hà Nội, gói thầu D3 - Đường giao thông. Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, tường rào - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật - Nhiệm vụ chính: + Kỹ thuật thi công; + Lập hồ dự thầu, Lập biện pháp thi công; Hệ thống công việc thi công, kiểm tra tính phù hợp của nhật ký thi công, lập hồ sơ nghiệm thu; + Lập hồ sơ hoàn công; Bóc tách khối lượng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình + Thiết kế bổ sung hạng mục đường giao thông, hệ thống hàng rào.
  Từ 09/2014 - 10/2015

  Quản lý thi công

  Công ty: Công ty TNHH JS VINA

  Mô tả:
  * Giai đoạn: Từ 28/04/2015 đến 20/10/2015 - Dự án: Xây dựng nhà máy tổ hợp Metal tại KCN Samsung Thái Nguyên - Chức vụ: Quản lý thi công nhà công nghiệp - Nhiệm vụ chính: + Quản lý thi công gói thầu được ký với Nhà thầu chính Samsung C&T. + Đảm bảo thi công theo biện pháp thi công được Nhà thầu chính phê duyệt đối với các hạng mục thuộc gói thầu như hạng mục rãnh, bể hóa chất (chiều sâu 5,1m) + Chốt BOQ cho các công tác phát sinh tại hiện trường. * Giai đoạn: Từ 05/09/2014 đến 05/04/2015 - Dự án: CAYE SERENO – Dự án xây dựng hạ tầng, biệt thự cao cấp trong Khu du lịch bến cảng Tuần Châu - Chức vụ: Quản lý thi công hạ tầng và xây dựng - Nhiệm vụ chính: + Giám sát chất lượng thi công ngoài hiện trường + Thúc đẩy tiến độ thi công + Kiểm duyệt bản vẽ thi công, biện pháp thi công + Kiểm duyệt vật liệu cho dự án + Kiểm duyệt và theo dõi các kế hoạch kiểm nghiệm và nghiệm thu (IATP) + Lập các RFI cho các vấn đề liên quan + Giám sát an toàn thi công
  Từ 10/2015 - 05/2018

  Quản Lý Xây Dựng Kiêm Kiểm Soát Kế Hoạch, Ngân Sách, Chi Phí, Dự Toán Và Thanh Toán

  Công ty: Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam

  Mô tả:
  * Giai đoạn: Từ 28/10/2015 đến nay - Dự án: Times City, Minh Khai, Hà Nội, gói thầu thi công phần thô và hoàn thiện - tòa nhà Park 12 (34 tầng) - Chức vụ: Quản lý chi phí, hợp đồng, ngân sách, dự toán và thanh quyết toán công trình - Nhiệm vụ chính: + Kiểm soát chi phí của dự án, + Kiểm soát hợp đồng, khối lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán cho các tổ nhân công, nhà thầu phụ và với chủ đầu tư, + Kiểm soát hao hụt vật liệu theo quá trình và hao hụt tổng thể (bê tông, cốt thép, gạch, xi măng …) + Dự trù chi phí, cập nhật và theo dõi dòng thu, dòng chi của dự án; + Kiểm soát ngân sách dự án từ tổng thể đến chi tiết, + Bảo vệ giá trị các công tác phát sinh từ Chủ đầu tư, + Trực tiếp tham gia bảo vệ khối lượng trọn gói, tham gia đàm phán giá, chốt hợp đồng trọn gói với Chủ đầu tư Vingroup, + Nhận diện, đánh giá, dự báo và đề xuất giải pháp để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, + Hướng dẫn, đào tạo, đánh giá, nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự cấp dưới, + Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp cải tiến quy trình kiểm soát tài sản, quy trình kiểm soát chi phí. + Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, phối hợp với các Phòng liên quan của Công ty để lập báo cáo đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời, sát với thực tế lên Ban Lãnh đạo Công ty.
  Đã từng

  Giám Đốc Dự Án Kiêm Kiểm Soát Kế Hoạch, Ngân Sách, Chi Phí, Hợp Đồng Và Thanh Toán

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Fecon

  Mô tả:
  - Dự án: Xây dựng Trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, gói thầu thi công phần móng, kết cấu thân, hoàn thiện và cơ điện (3 tòa 7 tầng) - Chức vụ: Giám đốc dự án kiêm kiểm soát Kế hoạch, Ngân sách, Chi phí, Hợp đồng và Thanh toán - Nhiệm vụ chính: + Lập, thúc đẩy, thực hiện các kế hoạch của dự án, + Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Công ty về tiến độ thi công, chất lượng công trình, ATLĐ và VSMT, + Chịu trách nhiệm trước Công ty về việc kiểm soát Ngân sách, + Tham gia các cuộc họp điều phối với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, + Tìm kiếm, đàm phán, chốt hợp đồng và điều phối việc thi công của Nhân công, Nhà thầu phụ; + Kiểm soát, đốc thúc các kế hoạch huy động nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị đã đề ra. + Kiểm soát hợp đồng, hồ sơ thanh toán hàng tháng cho các tổ nhân công và nhà thầu phụ. + Thúc đẩy thanh toán định kỳ với Chủ đầu tư, + Tham gia đấu thầu, thuyết phục khách hàng chốt hợp đồng với Công ty, + Nhận diện, phân tích, đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, + Phân công công việc, quản lý, đào tạo, khuyến khích Nhân sự cấp dưới làm việc hiệu quả, đoàn kết. Đề xuất bộ máy nhân sự phù hợp để đáp ứng các mục tiêu của dự án, + Báo cáo tình hình hoạt động của Dự án một cách hệ thống, đầy đủ.

  Người tham khảo

  Nguyễn Trường Giang

  Vị trí: Kỹ sư hiện trường

  Công ty: Công Ty Tnhh Js Vina

  Thông tin liên hệ

  Họ tên:
  nguyễn văn khang
  Địa chỉ:
  Khu tập thể Pin - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

  Lưu PDF

  NEW

  Chia sẻ

  Hồ sơ ứng viên năng động

  Tài Xế Văn Phòng B2

  Lương Quốc Viên

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Lái Xe Cho Lãnh Đạo

  Cao Minh Vương

  Kinh nghiệm: 11 năm

  Chuyên Viên Bim (kết Cấu, Kiến Trúc)

  Ks.lê Ngọc Huy

  Kinh nghiệm: 4 năm

  Lập Trình Viên

  Nguyễn Thành Long

  Kinh nghiệm: 20 năm

  Trưởng Phòng Kế Toán

  Vũ Thị Chi

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Kỹ Sư Xây Dựng/ Thiết Kế Kết Cấu/ Qs, QC

  Nguyễn Trọng Khôi

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Quản Lý Marketing Truyền Thông

  Bùi Thị Thơm

  Kinh nghiệm: 7 năm

  Giám Đốc Dự Án

  Nguyễn Nhất Duy

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Hành Chính Văn Phòng/ Chăm Sóc Khách Hàng

  Hoàng Thị Lương 0915867567

  Kinh nghiệm: 10 năm

  Kỹ Sư Xây Dựng

  Bùi Tấn Minh Công

  Kinh nghiệm: 8 năm

  Tìm kiếm nâng cao

  Ứng viên liên quan Xem thêm ứng viên liên quan

  Nhân Viên Đăng Tin Quảng Cáo

  Nguyễn Văn Tâm

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Customer Service

  Thạch Phương Thảo

  Kinh nghiệm: 4 năm

  Nhân Viên Data Entry

  Trần Thị Minh Thư

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Nhân Viên Bán Hàng

  Nguyễn Thảo Linh

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Nhân Viên Bán Hàng

  Phạm Thị Lan

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Trình Dược Viên, Chăm Sóc Khách Hàng

  Lại Chương Bảo Thy

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Nhân Viên Giao Hàng

  Cao Gia Long

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Nhìn Viên Kinh Doanh

  Lê Thị Hảo

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Kế Toán Viên,nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Tài Chính

  Dương Ngọc Tín

  Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

  Nhân Viên Kho

  Nguyễn Hữu Liêm

  Kinh nghiệm: 1 năm