Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

Mỹ Hoàng Phương

Kinh nghiệm: 13 năm

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Nguyễn Thanh Lời

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn/ Phục Vụ

Đỗ Xuân Phú

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự

Tăng Bảo Huy

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Bộ Phận Buồng Phòng Khách Sạn

Đỗ Xuân Phú

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giao Dịch Viên Cửa Hàng Viettel

Nguyễn Thị Kim Ngân

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn

Trần Quang Khải

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý Nhà Hàng, Khách Sạn

Nguyễn Thị Thu Đoan

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bất Động Sản Cho Thuê Căn Hộ

Phan Thị Kim Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Kiểm Soát Hàng

âu Văn Hà

Kinh nghiệm: 3 năm