Ứng viên năng động tại Hà Nội

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Kĩ Sư Điện

Khánh Bùi

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Trợ Lý Kỹ Thuật

Lê Trung Hiếu

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội, Bắc Ninh, ...

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hưng Yên, Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tự Động Hoá

Trần Văn Hiệu

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Hà Nam, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng Mạng

Đỗ Sơn Dương

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội, Hà Nam, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phan Văn Tùng

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Nam Định

Nhân Viên

Hoàng Trình

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bắc Cạn, Hà Nội, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Đình Dũng

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội, Nghệ An

Kỹ Sư Điện - Bảo Trì - Tự Động Hóa

Nguyễn Xuân Thắng

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật

Tuấn Lãm

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Kĩ Sư Điện

Vũ Đức Liêm

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Môi Trường

Nguyễn Hữu Duy

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội, Bắc Ninh, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Nguyễn Thế Anh

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Công Nghệ Hóa Học

Đồng Văn Tuấn

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Bắc Ninh, ...

Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật

Trần Văn Thành

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Hóa Học

Phạm Văn Duy

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Vũ Văn Tiến

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương, ...

Nhân Viên IT Phần Mềm

Nguyễn Văn Sao

Cập nhật: 24/06/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển