Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 17/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang
 10 triệu - 15 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Khác

 Việc làm mới

 11 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 15 triệu  20/10/2019
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 18 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 18 triệu  31/10/2019
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu  07/11/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 18 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn