Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu
 19/05/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 9 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  09/05/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 8 triệu  01/05/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu  30/04/2019
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  20/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu  19/04/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm