Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 07/07/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận
 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu  25/06/2019
 Hà Nội
 9 triệu - 11 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  18/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Đắc Lắc
 6 triệu - 8 triệu  01/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm