Tuyển dụng nhanh ngành Bán hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 9 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa
 7 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng
 7 triệu - 15 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 10 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 6 triệu
 05/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Thái Nguyên
 12 triệu - 30 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Đồng Nai, Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 22 triệu  30/09/2019
 Khánh Hòa
 10 triệu - 15 triệu  01/10/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 14 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Bán Hàng (sale Supervisor)

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Telesales

 7 triệu - 15 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh

 5 triệu - 10 triệu
 25/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Đồng Phục

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

 5 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Quản Lý Cửa Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa

Bán Hàng Đồ Chơi ô Tô

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng Thể Thao Nhập Khẩu (hn)

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Trình Dược Viên

 5 triệu - 15 triệu
 15/10/2019
 Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Kinh Doanh ( Đà Nẵng )

 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Nhân Viên Bán Thuốc

 5 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Bán Hàng

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương