Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 14/07/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hải Dương
 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Long An
 7 triệu - 10 triệu  15/09/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  28/06/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giáo Viên Tiếng Anh

 7 triệu - 10 triệu
 12/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch/biên Dịch Tiếng Hàn Quốc

 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi

[tân Phú] Phiên Dịch Tiếng Trung

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh